På Sporet Af Hysteriet

In: Novels

Submitted By kagemand2505
Words 1209
Pages 5
På poret af hysteriets gåde

Er ”hysteri" en kvindesygdom? Hysteri som er græsk (Hystera), betyder ”livmoder”. Tidligere hen, i hysteriets guldalder (1901) tænkte man, at det var en sygdom for mange kvinder. Dette troede man skyldtes, at livmoderen begyndte at vandre rundt i kroppen da kvinder fik en stor trang til at blive befrugtet. Først senere hen, da det blev et stort problem for kvinderne, fandt man ud af, at det var kvinders tanker og lyster om seksualitet, der blev udelukket og fortrængt af deres bevidsthed som resulterede i angst og skyldfølelse.

Dorrit Sairetz, som er forfatter til artiklen ”På sporet af hysteriets gåde”, har fokus på datidens hysteridiagnose. Her fokuserer hun først og fremmest på det store antal af hysteriramte kvinder. Mænd kunne også blive ramt, men oftest var det kvinderne, der led af diagnosen hysteri. Dorrit Sairetz beskriver og argumenter i artiklen for, hvilke omstændigheder der har fået mange af datidens kvinder til at gå i næsten epidemisk udbrud af sygdommen hysteri.
I guldalderen havde kvinderne ikke noget at sige. De var undertrykte og var styret af den mandlige overlegenhed. mange af kvinderne dengang blev sendt på sindssyge hospitaler, selvom de egentlig manglede omsorg og kærlighed. Et eksempel dertil kunne være Amalie Skram der i et af hendes værker, som er en Roman fortæller hvordan hun blev indlagt på sindssygehospitaler. Romanen udgør en beskrivelse af hysteriet set med hendes øjne.
”Amalie Skram var selv i lange perioder psykisk syg og var indlagt, først på Gaustad Asyl og år senere havnede hun i hænderne på den danske overlæge Knud Pontoppidan på Kommunehospitalets 6. afdeling”. Hvor hun i sin roman ”professor Hieronymus” beskriver hovedpersonen Else Kants ”sygdom” som et oprør mod den store, magtfulde og onde læge som gør hende sindssyg. I romanen er hun frustreret over at hendes mand og børn har forladt…...

Similar Documents

Sammenlignede Analyse Af Købke Og Hca.

...lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Danmark i Romantikken skildret gennem kunst og litteratur Dansk-Historie 1.g 11-05-2012 | Indholdsfortegnelse Indledning: 2 Romantikken og Guldalderen 2 Analyse 1, ”I Danmark er jeg født” af H.C. Andersen 3 1.1 Beskrivelse: 3 1.2 Sprog og ordsfærer: 4 1.3 Konklusion: 5 Analyse 2, ”Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro” af Christian Købke (1838) 5 2.1 Beskrivelse: 5 2.2 Komposition, balance og bevægelse: 6 2.3 Rum, lys og farver: 6 2.4 Fortolkning: 7 Sammenligning: 7 Konklusion: 8 Litteraturliste: 8 Primær litteratur: 8 Sekundær litteratur: 8 Links til information gennem nettet: 8 Primære bilag: 9 Indledning: ”Fornuften i fornuften = det sande. Fornuften i viljen = det gode. Fornuften i fantasien = det skønne.” Så smukt formulerer H. C. Ørsted sig, i en hilsen til sin gode ven og elev H.C. Andersen, og er dermed en god markør til at vise ændringen fra den tidligere rationalistiske tankegang i Oplysningen, til lidenskaben og de lunefulde følelser, som begynder at blomstre i Romantikken i starten af 1800-tallet. I Danmark spirer ungdommens nybrud af kunstnere, og kommer i perioden 1800-1850 derfor nemt til at fremtræde med stor harmoni og lidenskab. De nye kunstnere præsterer med deres dugfriske værker, så som Grundtvig og Ingemanns salmer, og Oehlenschlägers og H.C. Andersens billedskønne fædrelandssange, som alle er med til at......

Words: 3205 - Pages: 13

Definition Af Romantikken

...Definition af romantikken Ordet ”romantikken” stammer fra det franske ord romanz, som betyder: En prosafortælling på almindeligt folkesprog. Tidspunktet fandt primært sted i 1800-tallet, hvorpå man prøvede på at gøre oprør imod 1700-tallets ”rationalisme”, hvor alting skulle være rationelt og rigtigt. Romantikken var en tid, lige efter enevælden var blevet afskaffet. Førhen havde man ikke ret til at udfolde sig kunstnerisk, som man havde lyst til, hverken som forfatter, digter, maler eller musikalsk, de havde nemlig ingen ytringsfrihed. Man var blevet inspireret af den Franske revolution, som fandt sted i 1789. Der var stadigvæk censur på de ting som man skrev. Danmark gik en hård tid i møde, for staten var gået bankerot, man havde tabt flåden til England og man mistede Norge, som man under enevælden havde ejet. Den anstrengte periode var medførte at man begyndte at drømme, og dermed flygte fra virkeligheden. Flugten fra virkeligheden betød at man begyndte at tro på følelser, man begyndte at filosofere over livet og man fik en religiøs vækkelse, som betød at man troede at gud var overalt, i stenen, i planten, i dyret og i mennesket. Man skrev ikke om virkeligheden på samme måde, som man hidtil havde gjort. Man gjorde virkeligheden mere romantisk og smukkere, for det havde man brug for. Det var og i 1800-tallet at H.C. Andersen skrev sine mange eventyr og digte, som vi stadig kender og bruger den dag i dag. H.C. Andersen havde......

Words: 375 - Pages: 2

Caseanalyse Af Danske Banks Kampagne

...En analyse af Danske Banks krisekommunikation Eksamensopgave i Tillid, image og krisekommunikation Udarbejdet af Hysen Hoti – 010688 9. semester International virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Odense Indholdsfortegnelse Eksamensopgave i Tillid, image og krisekommunikation 1 Indledning 3 Problemformulering 3 Teori 3 Begrebsafklaring 5 Er det en krise? Krisetypologi og kriseforløb 7 Den retoriske arena – kontekstmodellen - aktørerne 12 Analyse af krisekommunikationen 15 Analyse af undskyldning 17 Konklusion 20 Litteraturliste og anvendte internetsider 22 Indledning Der gik chokbølger gennem verdenen i 2008, da banker begyndt at krakke på stribe og virksomheder gik konkurs. Efter en overdådig forbrugsfest igennem 00’erne blev vi med et slag vidne til en af de største finansielle kriser siden 30’ernes depression. I den offentlige debat diskuterer man stadig, hvad der har forårsaget den globale økonomiske krise, og hvem der har været de store syndere. Finanssektoren har især stået for skud. Kritikpunkterne er haglet ned over branchen - risikable investeringer, spekulation, komplicerede finansielle produkter, ukontrollerede udlånsposter, fokus på kortsigtet profit, grådighed. Herhjemme er det især Danmarks største bank, Danske Bank, der har måttet lægge ører til de negative røster, mens imaget og tilliden til banken er styrtdykket. Danske Bank lancerede derfor i november den fjerde imagekampagne i rækken af kampagner, der skal få...

Words: 6147 - Pages: 25

Perspektiver På Projektledelse

... Udarbejdet af: Mia B. Petersen CPR.: 030986 CBS 2012 – cand merc jur studerende Afleveret den 15. maj 2012 Underskrift: Kapitel 1   1.1 Indledning: I dette projekt, beskrives projekthåndteringen i Datea A/S, Der er en virksomhed som køber ejendomme og lejer ud til kunder. Det kræver derfor at have en projektafdeling der kan iværksætte/renovere og veligeholde disse ejendomme, efter kundernes ønsker, det er derfor en virksomhed med mange små projekter, hvor en hver projektleder flere igangværende projekter. Opgaven er bygget op, ud fra et interview med Teamlederen fra Datea's projekt afdeling, der kan give et overordnet billede af hvordan det samlet set er styret. Ud fra interviewet vil jeg udlede en analyse om håndteringen af projekter samt indlede til andre mulige løsning former, for at Datea A/S projektarbejde kan værdiforøges.   1.2. Motivation Jeg har valgt at skrive om projekthåndtering i Datea, da jeg igennem mit studiejob har observeret deres projekt afdeling. Dette er en afdeling med flere projektleder, der hver i sær har deres måde at lede projekterne på. Jeg fandt det derfor spændende at kigge nærmere på hvordan teamlederen får teamet til at fungere og ens forme hans medarbejdere. Projektlederne er typisk med fokus på styringen og ikke på selve ledelsesmetoderne. Dette skyldes at det som regel er meget fagligt kompetente medarbejdere, der ikke nødvendigvis trives med traditionelle ledelsesformer, det er derfor relevant at se på hvordan......

Words: 2057 - Pages: 9

Analyse Af Familieliv

...i højden, rigtig godt med smørret. Andre størrelser stålrør kan også bruges. Skær 6 stykker bagepapir, som passer i røret og pensl hvert stykke papir godt med smeltet smør. Kom et stykke papir i hvert stålrør, og fyld herpå rørene med chokoladedej til ca. 2 cm fra kanten. Kom derefter et stykke frossen chokoladecreme i hvert stålrør og afslut med lidt af dejen. Bag i ca. 10 minutter i en 180 grader varm ovn. Karamelrør 75 g. blødt smør & 125 g. flormelis 105 g. rababerjuice & 15 g. flydende glukose 90 g. hvedemel & lidt smør at smøre formene med Pisk smør og flormelis hvidt. Rabarberjuice og glukose lunes op og tilsættes den piskede smør. Vend forsigtigt melet i blandingen og stil den i køleskabet et par timer. Smør dejen ud så tyndt som muligt på en ren silikonemåtte og bag i en forvarmet ovn ved 200 grader i 4 minutter. Mens pladen stadig er varm skæres dejen i firkanter, der måle 4 x 7 cm. Kom pladen tilbage i ovnen i 3 minutter og fold derefter dejpladerne rundt om en rund pind eller rør. Rarbarbersorbet KRÆVER ISMASKINE … Servering: Umiddelbart efter bagningen af chokoladecoulanten skal de anrettes på meget kolde tallerkner sammen med karamelrørene, som er fyldt med rabarbersorbet....

Words: 416 - Pages: 2

Rovmord På Frederiksberg

...Rovmord på Frederiksberg Et af de blodige Dramaer, som store Verdensbyer saa ofte er Skuepladsen for, er i forgaars Nat foregaaet paa den ensomme folketomme Lampevej. Et Menneske er blevet myrdet og udplyndret. Naar Mordet er sket og hvem Forbryderen er, ligger hidtil skjult i Nattens Mørke. Ingen har hørt noget Skrig, og ingen har set, hvem Morderen var og hvorhen han gik. Uden at efterlade sig noget Spor er han forsvundet. Det bliver en vanskelig Sag fra de faa og smaa Kendsgærninger. der foreligger, at kunne efterspore og paavise Forbrydelsen, hvis da ikke Morderen, som saa mangen Forbryder før han, omhyggelig med alt det vigtigste, forsømmelig i en enkelt Bagatel, giver Politiet det lille Bevismiddel, han lettest kunde have tilintetgjort, Et Møde. En Medarbejder skriver: Helt ude, hvor de sidste Spor af Lampevejen taber sig i de store snedækte Marker er Mordet gaaet for sig. Jeg gik derud i den tidlige Morgenstund, uden at ane noget om den blodige Katastrofe, disse ensomme Steder havde været Skuepladsen for. Sneen laa høj og sprød af Frosten over den smalle Vej. Paa begge Sider op af de dybe, snefyldte Grøfter stak hist og her en Tjørnebusk de sorte, tornede Ris i Vejret. I øst lysnede det bag de graalige Vintertaager, et svagt Skær af Sol gik op over Byen, der vaagnede bag mig. Men foran udover Markerne var der kun lyst af Sneen, der laa i Driver med lange bugtede Kamme, og blot en enkelt Bjælde fra en Bondeslæde klingrede bort i den øde stilhed. Et Stykke foran......

Words: 1541 - Pages: 7

Oversættelse Af Property Descirption

...enden med gennemsnitslige rejsetider på mindre end 20 minutter. Området som er fyldt med unge familier har nogen gode grundskoler, fremragende sportsfaciliteter og friområder, bykommunens grænser, Epping skov, så det er nemt at fjerne sig selv fra trængslen og travlheden i Londons hverdagsliv. Gode barer og restauranter er åbent døgnet rundt, og landsby området er stedet for at blive set i aftener og weekender. Ikke alene gavner vi disse gode muligheder, men praler af Europas længste marked som er godt for frisk frugt og grøntsager i weekender og Lloyds park, hjemmet af William Morris den berømte victorianske socialist og designer, er nu et fascinerende museum og park som for nyligt er blevet rekonstrueret. Vi er henrykte over at tilbyde dette spektakulære familie-hjem til det udlejende marked. Dette tre værelses-hus er beliggende kun en kort gåtur fra stationen, ideelt for dem der ønsker ekstra minutter i sengen inden arbejde. Ejendommen starter med et klart og luftigt dobbelt opholdsstue, opstillet med den ene halvdel som stue og the anden halvdel som spiseplads. Ved en ende af opholdsstuen er en enorm og overvældende karnap, og ved den modsatte ende er adgange og udsigter over haven, som resulterer i strømme af naturligt lys gennem rummet. Haven er enestående, tilbyder to siddeområder, et skur og modne planter og træer. Køkkenet har været fantastisk udstyret til at sikre rigelig opbevaring, moderne apparater og igen udsigter over haven. På første etage er et dejligt......

Words: 338 - Pages: 2

Starten På Det Politiske Liv

...Starten på det politiske liv og optakten til Grundloven Siden den franske revolution i 1789 havde Europa været præget af demokratiske bevægelser, og Danmark var ingen undtagelse. Efter oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1831 ansøgte den danske officer A. F. Tscherning regeringen om tilladelse til at oprette, hvad vi i dag vil kalde en debatklub. Regeringen, som på dette tidspunkt bestod af kongen og hans udvalgte embedsmænd, afslog Tschernings ansøgning. De var klar over, at en sådan klub ville føre til partidannelse. I stedet begyndte Tscherning at invitere til fester, hvor mange afholdt politiske ”festtaler”. Disse fester blev starten på den liberale partidannelse. I 1834 blev avisen Fædrelandet grundlagt. Tre år efter strammede regeringen censuren, og kongen forbød også Tscherings årlige majfest, men talerne fortsatte og blev ved med at fastslå, at ”bonde” og ”borger” måtte stå sammen og få afskaffet fæstevæsen og få udbredt selveje. På trods af censuren voksede avismediet, og det medførte, at festerne blev endnu mere politisk orienterede, og at ønsket om en fri forfatning opstod. I 1846 grundlagde bønder og borgere Bondevennernes selskab, som fra start havde 3000 medlemmer. Selskabet gik sammen om en række krav og mål, som bl.a. var afskaf-felsen af enevælden. Presset mod enevælden var nu stort, og revolutioner omkring i Europa satte yderligere skub processen. I 1848 blev regeringen afskediget, og ved valg blev der dannet en rådgivende forsamling, som......

Words: 311 - Pages: 2

Fornyelse Af Journalistikken

...Fornyelse af journalistikken Siden tidernes morgen har litteratur, især journalistik, fungeret som samfundets vagthund. Imidlertid ser det ud til, at populariteten af den traditionelle journalistik er dalende. En af grundene til denne udvikling kunne være den voksende popularitet af faktionsgenren. Men hvad vil denne udvikling betyde for den fremtidige journalistik? Vil den almene læser/seer være i stand til at skelne realiteten fra den iscenesatte virkelighed? Vil dette endvidere føre til negative eller positive konsekvenser for samfundsdebatten? Denne problematik bliver taget op til diskussion i forbindelse med Karstens Wind Meyhoffs og Andreas Harbsmeiers artikel ”En æstetisk fornyelse af journalistikken” trykt i magasinet ”Lettre Internationale #17” (vinter 2007). I kølvandet på debatten, skabt af en række kontroversielle faktionsgenrens film og romaner, mener artiklens forfattere, at vi indtil videre har behandlet og bedømt faktionsgenren forkert. Ifølge dem skal man nemlig undlade at sammenligne den traditionelle journalistik og faktion, hybridgenren mellem fiktion og fakta, i forhold til deres saglighed og generelt undlade at vurdere faktion på journalistikkens præmisser. De mener nemlig, at man skal behandle faktion som en genre for sig selv. Samtidig kritiserer artiklens forfattere også den traditionelle journalistik, da den efterhånden er blevet ”blodløs”, ”karakterløs” og ofte omhandler ”polerede og velforberedte presseudtalelser”, som er baseret på kilder,......

Words: 1639 - Pages: 7

En Hevn Af Christian Winther

...En Hevn af Christian Winther Analyse: Referat: Teksten en hevn foregår i overklassen og starter på en herregård. I starten af teksten følger man baronenessen og baronen, som spørger Jeanette om hun vil med ud. Hun afslog det og sagde, at hun havde andre planer. Efter de forlod gården for, at gå en tur brød Jeanette ind i Baronens arbejdskammer. Inde i arbejdskammeret havde Jeannette stjålet en nøgle for at åbne den store mahogny-secretarie. Nede i den finder hun nogle af Baronens rigdomme. Da hun beundrende løfter en af guldbarrene kommer hendes fætter Joseph ind. Han anklager hende for at stjæle og truer hende med at tage hende til en dommer. Men Joseph vil gerne indgå en handel. Han glemer episoden hvis Jeanette vil tilfredstille ham seksuelt. Det afslår hun. Og finder op på en historie om, at hun kun gjorde det fordi hun elsker ham, men at hun ikke gad være sammen med ham fordi han havde krænket hende, ved at anklage hende for at stjæle. Dette får Joseph til at forelske sig i Jeanette. På et senere tidspunkt falder hun i snak med den gamle baron, hvor hun efter at have snydt ham bringer et brev som vil kunne udstille Joseph. Efter en snak bliver de dog enige om, at hun skal giftes med Joseph. Da det bliver fortalt til Joseph ved han ikke hvad han skal gøre, for han forstår ikke Jeanette. Men de ender med at blive gift. Historien herefter følger Jeanette og Joseph i et ægteskab for Jeanette kun har et formål: At drive Joseph til vanvid. Igennem ægteskabet taler de......

Words: 714 - Pages: 3

Analyse Og Tolkning Af Polterabend

...Polterabend Novellen Polterabend er skrevet af Jan Sonnergaard, og er fra novellesamlingen Radiator, som er den første ud af 3 novellesamlinger, som han har skrevet. Novellesamlingen blev udgivet i 1997. Jan Sonnergaards første selvstændige udgivelse var novellesamlingen Radiator, og det er desuden også den han er mest kendt for. I polterabend, arbejder Jan Sonnergaard med realisme, da vi kender de steder der tager hen, og kan derfor sætte os selv i deres sted. I denne novelle er det meget relevant, at fortælleren er en fluen-på-væggen fortæller, da det påvirker de informationer vi får. Det gør bl.a. at vi har et større kendskab til personerne. Og når fortælleren er 1. persons fortæller, får vi lidt informationer om ham, hvilket kan hjælpe én med at finde ud af hvilken rolle han spiller i novellen. Og rollen som fortælleren har, er meget vigtig i forhold til forståelsen af novellen. Jeg går ud fra at fortælleren er døden, hvilket medfører at temaet kan have noget at gøre med menneskers afmagt over for deres skæbne. Pigerne i vennegruppen går rigtig meget op i det her polterabend, som de skal holde for Eva. Det kan mærkes at de har et rigtig godt forhold, da de har gjort meget ud af dem selv og vil gerne have en hyggelig dag sammen. De har hyret Hells Angels til at køre Eva til Rådhuset i København, hvilket der står i bogen, ikke koster under 10.000 kr. Så derved kan man se at de gerne vil ofre nogle penge på at Eva får en rigtig god dag. For drengene derimod, gælder......

Words: 1268 - Pages: 6

"SåRet" Af Klaus Rifbjerg Analyse

...Indledning Teksten ”Såret” er skrevet af Klaus Rifbjerg i 1964. Teksten handler om, hvordan en dreng oplever sine forældre, og at man kan såre nogen uden selv at være bevidst om det. I starten høre man, drengen få en definition af ordet såret, som går ud på at at være såret er det samme som at få en bajonet i maven. Drengens mor opfører sig passivt og er ikke tilstedeværende overfor drengen, hvilket drengen ikke forstår, da han ikke har gjort noget galt, i hvert fald ikke noget han bevidst har gjort. Drengen forsøger at få moderens opmærksomhed, hvilket lykkedes, men ikke på den måde han vil have det til. I løbet af teksten hjælper drengen sin far med havearbejde, og er med henne at hente en cykel hos cykelsmeden. I løbet af turen til cykelsmeden og hjem, bliver vi introduceret for drengens beskrivelser af faren. da de kom hjem fra cykelsmeden gik de lidt i haven igen. Efter det spiser familien middagsmad, hvor drengen beskriver, for os, sine forældre. Til sidst i teksten går drengen ude i haven og leger. Komposition Teksten er meget ligetil, den er kronologisk med flashbacks, ” Det morsomste var efteråret når de tændte ild i det sammen revne løv og rosengrenene…”. Teksten starter i in media res, dvs. at teksten starter pludseligt, eller midt i en aktion uden nogen form for indledning. Man kan dele teksten op i 6 stykker. 1. Drengen og faren er hos cykelhandleren, hvor faren fortæller om begrebet “såret. 2. Drengen tænker tilbage på havearbejde med......

Words: 1128 - Pages: 5

Analyse Af Accepter Din SkæBne

...brødteksten ”Niarn er ikke stolt af alle stofferne, voldsepisoderne og det massive alkoholforbrug fra fortiden, men det har gjort ham til den, han er i dag, og han har ikke noget problem med at tale om det. Drengerøven Niarn er blevet mere voksen med alderen. Hvor man så høre at han har haft de her misbrug, og det gør at man bliver nød til at læse videre fordi det er man nød til at vide mere om det. Artiklen er illustreret med et billede af Niarn. Det er et billede af Niarns profil, billedet er taget skråt nede fra også fra siden Ja billedet og billedteksten passer til artiklen Fotograf: Lars Pauli Artiklens overskrift passer meget godt til artiklen, fordi i artiklen handler det meget om at man kigger tilbage på hans fortid, men han har altså også en skæbne som han skal accepterer. Ja jeg syntes overskriften er dækkende. Nej jeg syntes overskriften er misvisende. Ja manchetten er et uddrag af teksten Jo artiklen har mellemoverskrifter, og ja jeg syntes de passer godt til artiklen. Sproget er et meget moderne og ungt sprog, det er derfor også et letlæseligt sprog som kan læses af alle. Artiklen er en reportage. Der bliver sagt nogle negative ord via. Bandeord. Nej der bliver ikke rigtig brugt nogen slang i artiklen. Nej der er heller ikke rigtig så meget ironi med i artiklen, men det ville også være sært fordi det er en alvorlig artikel. Artiklens problem er at Niarn har været ude i en masse lort, men er det er han jo kommet ud af så problemet......

Words: 593 - Pages: 3

FrøKenen Af Herman Bang

...Frøkenen af Herman Bang Er evig ungdom og skønhed et alment ønske? Det burde de fleste kunne relatere til, men trist er det, at sådan et ønske aldrig kan gå i opfyldelse, og selvom man ønsker det inderligt, kan det ikke sket. Ulykkeligheden over den tabte ungdom vil præge en til det sidste… Protagonisten, frøkenen, i Herman Bangs Frøkenen fra 1883, sørger også over sin tabte ungdom og tabte kærlighed, og ikke nok med det lever hun et ensomt liv uden mand og børn. Heldigvis finder hun trøst i den smukke natur, men også i byens unge piger, som hun regelmæssigt inviterer over til kaffe og kage. Herman Bang, en af naturalismen centrale forfattere, benytter sig af en impressionistisk skrivestil, hvilket gør ham til en særlig forfatter. Den impressionistiske skriveteknik indebærer, at han beskriver små bidder af en større helhed, hvilket gør, at hans værker bliver fremstillet som sceniske, og disse små bidder kan man passende kalde scener. Hans skrivestil er også præget af naturalismen, han prøvede altså at fremstille verden så fotografisk og objektivt som muligt. Med andre ord kan man også kalde det for realisme og videnskabeligt. Georg Brandes, manden der introducerede naturalismen (eller Det Moderne Gennembrud), forholdte sig kritisk til datidens normer og konventioner, så han opfordrede til en undersøgelse af staten, kirken, ægteskabet og familie. Hans formål var at sætte ting til debat, hvilket også er et centralt element i naturalismen. Ydermere ser man også mennesket som...

Words: 2105 - Pages: 9

LitteræR Artikel Af GrøNt Lys

...Grønt lys Af Pia Juul Pia Juul er en dansk forfatter, der i 2005 skrev novellesamlingen ’Dengang med hunden’, hvori ’Grønt lys’ er at finde. I novellen bliver der fremstillet en historie, med en simpel hverdagsagtig handling. Et problem som fortælleren står overfor, da han går tur med sin søn. Han er distanceret og lytter ikke til hvad drengen fortæller ham, fordi han bliver distraheret af alt muligt andet, som for læseren forekommer ligegyldigt. De mange problemer der nemt kan komme op til overfladen, på helt almindelige mennesker. Pia Juul har et enkelt, men beskrivende sprog og som læser forstår man uden problemer hvad teksten omhandler. Sproget er nærmest så banalt, at det kan minde om sproget i en børnebog; man er i ikke i tvivl om handlingen. Et godt eksempel på en enkel, men velbeskrevet handling, hænder i de første par linjer: ”Sneen var efterhånden meget grå og lå i store hårde dynger langs med vejen. Jeg gik ind gennem parken med drengen, og det var halvmørkt.” Tekstens miljø bliver anslået, så man kan se den halvmørke, grå park, de går igennem, for sig. Man kunne sagtens argumenterer for at den starter in medias res, da vi ingen baggrundsviden får om karaktererne. Men det er der heller ikke brug for. Man er ikke fortabt som læser, på noget tidspunkt i novellen. Den begynder så hverdagsagtigt, at en større introduktion ville forekomme ligegyldig. Man bliver så bidt af den, pga. dens enkelhed. Sproget er ikke poetisk. Hvis det havde været poetisk,......

Words: 1885 - Pages: 8

Oldandyoung Gangbang | Swimming with Men | Breaking.Bad.S02.Complete.German.WS.DVDRiP.XviD-RSG