Kalorije

In: Other Topics

Submitted By Lioniness
Words 3995
Pages 16
Tabela z energijsko in biološko vrednostjo živil

Mleko in izdelki E
(kCal) Voda
(g) Belj. Sk.
(g) Maščobe sk.
(g) Holest.
(g) Ogljikovi hidrati sk.
(g) m.
(g) Dis.polis.
(g) Vlak.
(g)
Mleko, kravje, polnom. 64 88,0 3,3 3,7 14,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Mleko, kravje, 3,2 % m. m. 61 88,0 3,3 3,2 13,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Mleko, kravje, 1,4 % m. m. 45 88,0 3,3 1,4 - 4,9 4,9 0,0 0,0
Jogurt, 3,2 % m. m. 61 88,0 3,5 3,2 13,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Jogurt Ego, 1,6 % m. m. 43 75,0 3,3 1,6 - 3,9 3,9 0,0 0,0
Jogurt, sadni, posn. ml. 99 75,0 1,0 1,1 4,0 18,6 18,6 0,0 0,0
Kefir 60 99,0 3,0 4 10,0 3 3,0 0,0 0,0
Smetana, sladka 30 % m. m. 293 64,0 22,0 30 111,0 1 2,9 0,0 0,0
Mlečni sladoled 154 68,0 3,0 6 10,0 22 22,0 0,0 0,0
Čokoladno ml., polnom. 92 81,0 4,0 4 14,0 10 10,0 0,0 0,0
Sir sveži, skuta 95 79,0 14,0 3 10,0 3 3,0 0,0 0,0
Sir sveži, skuta posn. 72 82,0 12,4 1,4 4,0 2,7 2,7 0,0 0,0
Sirni namaz, 20 % m. m. 174 65,0 20,0 10 35,0 1 1,0 0,0 0,0
Sir, ementalec 386 36,0 30,0 30 92,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, edamec 345 40,0 30,0 25 83,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, gauda 392 37,0 26,0 32 105,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, mozzarella 224 60,0 19,9 16,1 97,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, gorgonzola 345 13,0 22,0 28,6 87,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, parmezan 411 26,0 40,0 27 80,0 2 2,0 0,0 0,0
Sir, ovčji 477 28,8 25,6 40 - 0 0,0 0,0 0,0
Meso in izdelki
Govedina, nemastna 128 72,0 20,7 5,1 68,0 0 0,0 0,0 0,0
Govedina, mastna 326 52,0 15,8 29,2 65,0 0 0,0 0,0 0,0
Teletina, nemastna 113 72,0 21,3 3,1 68,0 0 0,0 0,0 0,0
Teletina, mastna 204 66,0 18,1 14,6 - 0 0,0 0,0 0,0
Svinjina, nemastna 161 70,0 20,0 9 60,0 0 0,0 0,0 0,0
Svinjina, mastna 371 50,0…...

Similar Documents

Hunger Games Srpski

...oštećenog sluha osećam ranjivo, penjem se na drvo. Ako se karijeristi pojave, to će biti dobro mesto za gađanje. Čekanje se oteglo. Činim sve što mi padne na pamet da prekratim vreme. Žvaćem lišće i nanosim ga na otoke. Spali su, ali su i dalje osetljivi na dodir. Češljam prstima vlažnu kosu i uplićem je. Obula sam čizme, i proverila luk i preostalih devet strela. S vremena na vreme proveravam sluh gužvajući pored uva list u prstima, ali bez rezultata. Uprkos mesu gruslinga i ribe, stomak mi zavija. Znam da ću imati ono što u Distriktu 12 zovemo šupljim danom – koliko god da pojedeš nije ti dovoljno. Još mi je gore pošto nemam šta da radim, zato odlučujem da se prepustim potrebi. Najzad, dosta sam smršala u areni, potrebne su mi dodatne kalorije. Pošto imam luk i strele, sigurna sam da ću imati šta da jedem u budućnosti. Polako sam ogulila i pojela pregršt oraha. Poslednji kreker. Vrat gruslinga, što je dobro pošto je potrebno dosta vremena da se očisti. Najzad sam pojela i krilo gruslinga i sada više ništa nije preostalo. Ali, u pitanju je šuplji dan. Čak i nakon svega toga, i dalje sanjarim o hrani. Posebno o dekadentnim jelima koje su nam služili u Kapitolu. Piletina u kremastom sosu od narandže. Kolači i puding. Hleb i puter. Rezanci u zelenom sosu. Paprikaš od jagnjetine i suvih šljiva. Ubacila sam u usta nekoliko listova nane i rekla sebi da se obuzdam već jednom. Nana je dobra zato što posle večere često pijemo čaj od nane, tako sam prevarila stomak da je gotovo sa......

Words: 84792 - Pages: 340

Nora Roberts

...„Kako vam je porodica?“ „Svi su dobro.“ Nasmešio se. Uvek je bio briţan otac. „AnĊelina mi je prošle nedelje rodila još jednog unuka. Sada ih imam ĉetrnaest.“ Oĉi su mu se zamaglile. ,,U tome leţi besmrtnost ĉoveka. A ti, Drejk, treba da se oţeniš nekom finom devojkom i da napraviš decu. To bi ti dalo smisao ţivotu." Nagnuo se napred, poput ozbiljnog zabrinutog oca koji se sprema da podeli mudar savet. „Jedno je tucati lepu ţenu. Najzad, muškarac je muškarac. Ali porodicu ništa ne moţe da zameni." Drejk se nasmešio dok je podizao šolju. „Još traţim onu pravu.“ „Kada prestaneš da misliš onom stvari i poĉneš da misliš srcem, pronaći ćeš je.“ Uzdahnuo je pošto im je jelo servirano, a zatim podigao obrve ka Drejkovoj narudţbini odmeravajući kalorije. ,,A sada...“ Maltene se ţacnuvši na koliĉinu sirupa kojom je Drejk zalio palaĉinke, Delrikio je finim pokretom viljuške uzeo komadić dinje. „Spreman si da otplatiš dug.“ Drejku je komad šunke zastao u grlu. Dok se muĉio da je proguta, osetio je kako mu znoj curi niz kukove. „Kao što znate, nedavno sam imao nekih sitnih problema. Trenutno imam privremenih novĉanih poteškoća.“ Natopio je palaĉinke sa još sirupa dok je Delrikio dostojanstveno jeo voće. „Spreman sam da vam dam deset procenata, u znak dobre volje.“ „Deset procenata.“ Naprćivši usta, Delrikio je razvukao kašiku dţema preko tosta. „A ostalih devedeset hiljada?“ Devedeset hiljada. Te reĉi su mu odzvanjale kao da ga neko udara ĉekićem po lobanji. „Ĉim mi posao krene.......

Words: 155919 - Pages: 624

good communication - 673 Words | Suburgatory streaming | Camp Hideaway Massacre (2018) WEBRip - SHADOW[TGx]