Duhx

In: Business and Management

Submitted By zulka
Words 3455
Pages 14
САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ
БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ

РЕФЕРАТ

Сэдэв:
Java, XML хэлнүүдийн бизнес дэхь хэрэглээ, үнэ цэнэ

Хичээлийн нэр: “Мэдээллийн системийн үндэс”
Хичээлийн код: ISM221
Анги, Групп: 454

Гүйцэтгэсэн: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З.Туул /FA10B029/

Шалгасан: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Б.Энхзаяа /магистр/

Огноо: 2012/05/17

Улаанбаатар. 2012
Агуулга
Оршил ....................................................................................................................3
Онолын хэсэг
Програмчлал, програмчлалын хэлний тухай ойлголт....................4
JAVA хэлний тухай............................................................................5
XML хэлний тухай.............................................................................6
Үндсэн хэсэг
JAVA, XML хэлнүүдийн бизнес дэхь хэрэглээ..........................7-8
JAVA, XML хэлнүүдийн бизнесийн үнэ цэнэ...........................9-12
Дүгнэлт................................................................................................................13
Индекс.................................................................................................................14
Ном зүй..........................................................................................................15-16

Оршил Интернет бол дэлхий дахиныг үл харагдам аалзны тор мэт бүрхсэн асар том сүлжээ юм. Интернетийн ачаар хүн төрөлхтөн мэдээллийн шинэ эрин үед орсон гэдэг. Тиймээс хэдхэн жилийн өмнө интернет гэж чухам юу болохыг мэдэхгүй, бүр сонсож ч байгаагүй хүмүүс бидний амьдралыг өнөөдөр интернетгүйгээр төсөөлөхөд ч бэрх болжээ:
Харин тэрхүү интернетийн сүлжээнд холбогдсон үй олон компьютерууд дээр агуулагдах, өөр хоорондоо холбогдсон…...

Similar Documents

Policier | Google Wallpapers | Game.of.Thrones.S06E08.Niemand.German.720p.WebHD.h264.iNTERNAL-ENTiCEMENT