Arhitekturi

In: Computers and Technology

Submitted By viki2
Words 34344
Pages 138
1.Комуникациски систем

11. Општиот модел на комуникациски систем се состои од ���� * Извор ���� * Предавател ���� * Систем за пренос ���� * Одредиште ���� * Медиум за пренос 12. Кои се основни задачи на еден комуникациски систем ���� * Синхронизација � ���* Адресирање 13. Кои од следните искази се точни за компјутерските мрежи ���� * Компјутерска мрежа е колекција од меѓусебно поврзани компјутери ������ Основен модел на компјутерска мрежа е клиент-клиент моделот ������ Денес компјутерските мрежи повеќе се применуваат заради поделба на информации и ресурси меѓу компјутерите ���� * Денес компјутерските мрежи повеќе се применуваат заради поделба на информации и ресурси меѓу луѓето ������ Основна поделба на комуникациски мрежи е на SAN и MAN 14. Кои од следните се популарни облици на е-трговија ���� * B2B ���� * C2C ���� * P2P ������ G2B ������ B2G 15. Кои од следниве искази не се точни за широко распространетите мрежи (WAN) ������ Покриваат голема географска област ���� * Јазлите во мрежата зависат од содржината на податокот кој го пренесуваат ���� * Најголема WAN е Интранет ������ Главна цел е да овозможи доверлив, брз и сигурен пренос на податоци ���� * Најчест пример на WAN која е иплементирана со преклопување на кола е комуникацијата терминал � компјутер 16. Брзината на пренос на податоци кај WAN e од ���� * 64Kbps кај WAN со пакетен пренос ���� * 2Мbps кај WAN со пренос на рамки ���� * 10Мbps кај WAN со асинхрон пренос ������ 64Kbps кај WAN со пренос на рамки ������ 2Мbps кај WAN со пакетен пренос

17. Кои од следните искази се точни за локални мрежи ������ Брзината на пренос на податоци е неколку пати помала во споредба за останатите комуникациски мрежи ������ Покриваат поголема географска област од метрополиски мрежи ���� * Најчесто се имплементирани во една зграда, компанија, универзитетски кампус ������ За нивна имплементација најчесто се користат оптички…...

Similar Documents

Implementation of Smtp and Pop3 Protocol in Java Programming Language

...da je vrijeme da se sve te mreţe objedine u jednu, što su i obavili Vinton Cerf i Robert Khan 1974. godine. Taj čin povezivanja mreţa (internetting, engl.) je doveo i do današnjeg imena interneta. Do kraja sedamdesetih godina broj računara u mreţi je narastao na 200, a u 80-im godinama internet konačno probija granice SAD-a, i u roku od nekoliko godina postaje globalna mreţa. Od tada pa do danas, ako izuzmemo povećanje propusnog opsega i omasovljenja beţičnog pristupa internetu, internet se nije gotovo nikako mijenjao i slovi za jedini ljudski proizvod koji radi besprekidno od trenutka njegovog nastajanja pa do danas. [3] 2.1.2 Arhitektura interneta Internet svoju robusnost najviše moţe zahvaliti svojoj slojevitoj (layered, engl.) arhitekturi. Kao što moţemo vidjeti na slici 2.1 internet je graĎen iz pet slojeva, a to su: 1. Aplikativni sloj (Aplication layer) 2. Transportni sloj (Transport layer) 3. Mreţni sloj (Network layer) 4. Sloj veze (Data layer) 5. Fizički sloj (Phisical layer) Najvaţnija osobina ovakve arhitekture interneta je u tome da su slojevi prilično nezavisni jedan od drugog. Naravno svi slojevi moraju pruţati predviĎene usluge slojevima iznad i ispod sebe (ako postoje), ali uzmimo na primjer da iz nekog razloga ţelimo kompletno izmijeniti transportni sloj. To je sasvim moguće uraditi i jedino što bi nam bilo ograničenje je da pruţimo predviĎene usluge sloju iznad (aplikativnom sloju) i sloju ispod (mreţnom sloju), a način na koji će sam transportni sloj......

Words: 15322 - Pages: 62

Student

...poslovnih prilika Siebel Call Centar Koristi se za teleprodaju,pomoć korisnicima i korisnički servis. Slika 6.Aplikacija Call Centra,prikaz servisnih funkcija Siebel portal za partnere Ovu opciju koriste poslovni partneri kompanije za komunikaciju,saradnju,i obavljanje poslova preko interfejsa baziranom na Web-u Na slici 7 je prikazan Siebel CRM Partnerski portal,koji omogućava partnerima da pristupe dijeljenim podacima.Vide se prodajne prilike onako kako ih vide partneri. Slika 7.Partnerski portal Komparacija Siebel CRM Aplikacija Funkcionalnost Siebel-a je postignuta odvajanjem horiyontalnih i vertikalnih aplikacija koje: -Imaju isti korisnički interfejs i navigaciju -Su bazirane na istoj osnovnoj aplikacijskoj arhitekturi -Koriste iste osnovne tehnologije za automatizaciju,integraciju, itd. -Dijele mnogo istih aplikacijskih prikaza. Aplikacije koriste iste izvršnu komandu,ali koriste izmijenjenu konfiguraciju. Prilikom implementacije rade se prilagođavanja kako bi se odgovorilo na specifične poslovne zahtjeve. Siebel korisnički interfejs Korisnički interfejs ima dva stanja: -Stanje visoke interaktivnosti(High Interactivity (HI) mode) -Stanje standardne interaktivnosti(Standard Interactivity (SI) mode) Stanje visoke interaktivnosti(High Interactivity (HI) mode) Dostupno je za aplikacije zaposlenih: *Podržava korisnike koji zahtijevaju dodatne funkcionalnosti -Poboljšava produktivnost *Koristi dodatne kodove,tipa Active X kontrola,da bi......

Words: 1358 - Pages: 6

Ranokršćanska Salona

...su forum i inicijalno kultno središte kršćanstva bili odvojeni, ali se prva crkva u Zadru i kasnije katedrala sagradila na sjevernom dijelu foruma. U zadarskom slučaju ne postavlja se pitanje kako i zašto novo kulturno središte nije podalje od staroga nego, kako to da se kršćanski kult mogao začeti upravo u njedrima staroga rimsko-poganskoga[3]. Slika grada u ovom razdoblju se mijenja u samoj osnovi, zdanja su sve manja sa manjim i kraćim prostorijama u sebi. Tlocrti objekata su neuredni, smanjuju se javne površine, a ulice postaju uže i zakrivljenije i malo po malo se gubi onaj karkateristični antički pravokutni tlocrt grada. Vrijeme kasnog IV i V st. je iznimno turbulentno razdoblje za carstvo, što se odražava i na gradskoj arhitekturi. Iako je financijska i gospodarska situacija loša gradske zidine se održavaju i obnavljaju redovito, doduše koristi se materijal izvađen iz gradske arhitekture ili čak u nekim primjerima nadgrobni spomenici i amfore ispunjene žbukom[4]. Mnogi od tih nadgrobnih spomenika su zbog svoje vrijednosti izvađeni i pohranjeni u muzej[5]. Kršćanska groblja u okolici Salone su bila smještena uz grobove mučenika, često bez reda i organizacije, za razliku od antičkih koja su bila smještena uz ceste. Zorni primjer ovakve vrste pokopavanja nalazimo na nekropoli na Manastirinama (sl. 3.). Postoje i sređene ranokršćanske nekropole kao što je groblje na Marusincu[6] (sl.2) iako na njih rjeđe nailazimo. [pic] Sl. 2. Kršćansko groblje na......

Words: 5001 - Pages: 21

Mies Van Der Rohe

...Virginia je bio jedini americki kampus djelo jednog arhitekte. Miesov originalni prijedlog je podrazumijevao vise slozenih vecih zgrada grupisanih oko dvorista, ali u glavnom projektu je uvazio pravolinijski sistem ulica Chicaga i zgrade grupisao u dvije simetricne skupine. Miesove zgrade fakulteta su bile u ostrom kontrastu spram starih zgrada kampusa. Njegove zgrade su utjelovljenje arhitekture 20. stoljeca , njegovih metoda i materijala: celicni i betonski okviri sa vanjskim zidovima od opeke i stakla. Izgled IIT kampusa je bio i odraz njegovog fokusa u obrazovanju. Glavni projekat je kreirao oazu smirenja koja je bila suprotstavljena opcem haosu grada koji je okruzivao kampus. Miesovi objekti su postavili novi estetski standard modernoj arhitekturi. Danas je tesko zamisliti revolucionarnost tih zgrada s obzirom da ta moderna arhitektura prozima nasu svakodnevnicu. Mies je nastavio da projektuje neke od najprepoznatljivijih nebodera, ukljucujuci Lake Shore Drive Apartments u Chicagu i Seagram Building u New Yorku. Slagali se ili ne slagali sa Miesovom tezom; Manje je vise, njegov doprinos modernom urbanom izrazaju je neprocjenjiv. Miesova arhitektura je opisana kao ekspresija industrijskog doba kao sto je gotika opisana kao ekspresija eklekticizma. 1956.godine, cuveni arhitekt Eero Saarinen je odrzao govor povodom dodjele nagrade za zivotno djelo Miesu, uvrstio ga je medju tri najznacajnija arhitekta, zajedno sa Frank Lloyd Wrightom i Louisom Sullivanom. „Najveca......

Words: 2824 - Pages: 12

Computer Aided Design

...Postepeno više CAE funkcija je dodavano CAD/CAM sustavima modeliranje sa CAD/CAM sustavima je postalo prilično sofisticirano. Najpopularniji komercijalni sustavi podržavaju 2D i 3D mreže, površinske modele i čvrste modele. Za čvrste modele koristi se kombinacija tri tipa prikaza: konstruktivna čvrsta geometrija, granični prikaz i prikaz pregleda. CAE metode za električno i elektroničko inženjerstvo su vrlo razvijene. Geometrija je općenito dvodimenzionalna, a problemi su većinom linearni ili mogu biti linearizirani sa dovoljnom točnošću. Kemijsko inženjerstvo koristi opsežnu upotrebu CAE sustava sa simulacijom procesa i kontrolnim programima. Arhitekturalno korištenje CAE sustava je slično inženjerskom korištenju samo sa naglasom na arhitekturi. Svemirsko, strojarsko, industrijsko i proizvodno inženjerstvo koriste strojarski CAE softver zajedno sa specijaliziranim softverom. CAD MODELI CAD SOFTVER CAD softver se koristi za crtanje ahitektonskih i inženjerskih crteža i za izradu tehničkih ilustracija svih vrsta. CAD vam omogućava da pripremite brze i precizne crteže. Omogućava fleksibilnost za izmjenu crteža uz minimalan trud. U proteklim godinama, mnogi profesionalci su prešli na CAD da uživaju u prednostima ovog preciznog i kreativnog alata. Danas, mnoge edukacijske ustanove koriste CAD kao dio njihovog akademskog rasporeda. Kao rezultat, CAD znanje je postalo vrlo važno svim profesionalcima uključenim u polje dizajna i crtanja. To je korištenje računalnog softvera i......

Words: 1292 - Pages: 6

Urbana Podela Grada Po Karakeru

...kakva je zabava u Beogradu su stranci. Najčešći opis stranaca jeste da je Beograd pun interesantnih događaja, kafića, kafana, klubova, muzeja, bioskopa i drugih aktivnosti. Definitivno živ grad sa svojim prepoznatljivim šarmom u očima turista i stranaca. Portugal, sa druge strane, ima prelepu arhitekturu i bogat je istorijom koja se može primetiti u njenoj arhitekturi. Za razliku od Beograda nalazi se na mnogo brdovitijoj lokaciji što je diktiralo drugaču organizaciju prostora. Pun je stare kao i nove arhitekture i odiše svojim ambijentom koji je za Beograd daleko raznovrsniji kako u staroj tako i u modernoj arhitekturi. Zabava u Portugalu je takođe prisutna. Muzeji i ostali kulturološki centri su mnogo razvijeniji i u daleko većem broju. Međutim, noćni život Beograda ponovo dolazi do izražaja i nadmašuje Portugal. Jedno od lica Beograda koje treba videti i iskusiti jeste noćno lice. Oba grada zrače svojom lepotom, odnosno atmosferom koju mi upijamo. Kod Portugala je to arhitektura kao monument naroda i kulture koja ju je sagradila , dok kod Beograda upijamo atmosferu koju čine sami ljudi u arhitekturi. Portugal Portugal Beograd Beograd Trgovinsko-poslovni centri: Seul (Južna Koreja) je jedan od najvećih i najjačih trgovinsih centara na svetu, i jedan od retkih gradova gde su najveće kompanije elektronske industruje uspostavile svoje zastupništvo. Pored mnogo inostranih firmi ovaj grad je takođe i dom dva najača brenda elektronike ( LG i......

Words: 1565 - Pages: 7

See more | VOETBAL COMMENTAAR geven bij CARWASH - BIZAR COMMENTAAR #2 | SHIPPED FROM OVERSEAS JQAIQ Earphone Sport Built-in Mic Volume Control For Samsung Galaxy S6 Iphone Android Phone Black -29% KSh 586 KSh 820 (2) Buy now